Diru-laguntzen zerrenda

EREIN

Landa-inguruneak sustatu eta garatzeko laguntza.

LEADER

Euskadiko Autonomia Erkidegoko landa ekonomia dibertsifikatzeko eta landa-biztanleriaren bizi-kalitatea hobetzeko laguntzak

LEHIATU

Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen Iraunkorreko 2007-2013 Programan aurreikusitako nekazaritzako, elikadurako eta basogintzako produktuen eraldaketan eta merkaturatzean inbertzioak egiteko laguntzak (LEHIATU Programa)

Xedea:

Nekazaritzako produktuak eta elikagaiak eraldatu eta merkaturatzeko inbertsioak egiteko laguntzak; baita baso-produktuentzakoak ere, baina ez dira barne hartuko arrantzatik datozen produktuak eraldatzeko soilik egiten diren inbertsioak eta gastuak. Diruz lagundu daitezkeen proiektuak:

  • Nekazaritzako enpresetan elikagaiak bihurtzeko proiektuak.
  • Kudeaketa eta eraldaketa-baldintzak hobetzeko proiektuak.
  • Nekazaritza-ustiategietako eraldaketa-proiektuak.
  • Merkaturatze proiektuak.