LEADER

XEDEA:

LEADER ikuspegipeko laguntzak, 2007-2013 aldiko Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Programan sartuta daudenak:

a) Lanbide-hezkuntzako ekintzetarakoak.

b) Nekazaritza-, elikagaigintza- eta basogintza-sektoreetan produktu, prozesu eta teknologia berriak garatzeko lankidetzari ematekoak

c) Nekazaritzakoak ez diren jardueretarantz dibertsifikatzeko ekintzei ematekoak.

d) Mikroenpresak sortu eta garatzeko laguntzak ematekoak.

e) Turismo-ekintzak sustatzekoak.

f) Landa-ekonomiarako eta -biztanleentzako oinarrizko zerbitzuak ezartzekoak.

g) III. ardatzak jorratutako alorretan jarduten diren ekonomia-eragileei prestakuntza eta informazioa emateko ekintzetarakoak.

h) Lurralde arteko eta nazioz gaindiko lankidetza.

ONURADUNAK:

Landa Garapenerako Tokiko Ekintzako Taldea - MENDINET proposatutako proiektuen titularrek jasoko dituzte laguntza hauen onurak, 185/2008 Dekretuaren II. Kapituluko laguntza-araubidean xedatutakoaren arabera.

EREMU GEOGRAFIOKOA

Leader ikuspegia EAEko landa-inguru guztietan aplikatuko da; hain zuzen, Landa Eremuen Definizio Teknikoak eginiko azterketan G1, G2, G3, G4, G5, G6 eta G7 taldeetan identifikatutako inguruetan. Dekretu honen I. eranskinean agertzen dira zehaztuta taldeok

ESKABIDEAK AURKEZTEKO TOKIA:

Eskaerak, MENDINET. erakunde laguntzailean edo Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saileko Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko Zuzendaritzan aurkeztuko dira, bai zuzenean edo DEBEMEN landa-garapenerako elkartearen bidez.

INFORMAZIO GEHIAGO:

DEBEMEN (DEBABARRENEKO LANDA GARAPEN ELKARTEA) Kalebarren plaza 1-2 20870 ELGOIBAR TEL. 943744067 debemen@gmail.com

Dekretua Leader